Dominika Dzwonkowska, Ph.D.

e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

 

Assistant professor in the Institute of Ecology and Bioethics, carrying out research on environmental philosophy, environmental ethics, environmental virtue ethics and animal ethics. Author of and coauthor of 4 books and over 20 scientific papers. Since 2013 dr. Dzwonkowska is an International Representative for Poland of International Society for Environmental Ethics. She has experience in cooperation with nongovernmental organizations in the field of raising awareness about climate change. Dr. Dzwonkowska is responsible for coordination of Sustainability Studies.

 

Specialization:
Environmental Humanities, Environmental Philosophy, Environmental Ethics, Environmental Virtue Ethics, Animal Ethics

 

Positions of responsibility:

 • Director’s Deputy for International Cooperation
 • Erasmus+ Coordinator
 • Member of University Election Committee
 • International Representative of International Society for Environmental Ethics

 

Master’s Thesis:

“The Concept of Soul in Plato’s Philosophy” (2005)
“Hans Jonas’ Concept of Man” (2006)

 

Doctoral dissertation:
„The Role of Science in Classical Philosophy” (2011)

 

Membership in Scientific Organizations and Associations:

 • International Society for Environmental Ethics, since August 2013 Representative for Poland
 • International Association for Environmental Philosophy

 

Grants, projects, expert’s statement, scientific research:

 • Aktualność Filozofii Klasycznej, 01.2012-01.2013, 31H 11 0079 80. (English title: Topicality of Classical Philosophy).
 • Dobry klimat dla powiatów, 10.2012-02.2013, LIFE09 INF/PL/000283, (English title: Good Climate for Provinces).
 • Sumienie w ujęciu tomizmu i fenomenologii, 2013, Nr 31H12015181 (English title: Conscience in Thomism and Phenomenology).
 • Innovation of Bachelor Study Programmes for Better Employability, 03.2015, nr CZ.1.07/2.2.00/28.0238.

 

Selected publications:

 • Book review The machine question: critical perspective on AI, Robots, and Ethics David J. Gunkel. Massachusetts: The MIT Press, 2012. International Philosophical Quaterly.
 • Dzwonkowska D., (2013), Virtue and vice in environmental discourse, “Studia Ecologiae et Bioethicae” 11/4: 61-76.
 • Dzwonkowska D., (2014), Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Warszawa: Wydawnictwo UKSW. (English title: Philosophy and Science – Stanisław Kaminski’s and Kazimierz Kłósak Philosophy Analysis).
 • Dzwonkowska D., (2014), Kontrowersje wokół inżynierii klimatycznej (geoinżynierii), w: Etyka i technika. Społeczne i etyczne aspekty działalności inżynierskiej, (red.) M. Małek, K. Serafin, E. Mazurek, Wrocław: Wydawnictwo PWr, ss. 111-118. (English title: Controversies over Climate Engineering (Geoengineering).
 • Dzwonkowska D., (2014), Wady środowiskowe jako etyczne i antropologiczne źródła kryzysu środowiskowego, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 12/1: 73-91. (English title: Environmental Vices as Ethical and Anthropological Sources of Environmental Crisis).
 • Dzwonkowska D., (2015), Filozoficzne podstawy troski o jakość życia zwierząt, w: Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym, (red.) Cz. Puchalski, M. Twardowski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 7-20. (English title: Philosophical Background of Care for Animal Welfare).
 • Dzwonkowska D., et al., (2015), Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: Wydawnictwo UKSW. (English title: Philosophy Towards the World of Animals).
 • Dzwonkowska D., (2015), Kulturowe i etyczne uwarunkowania relacji człowiek-zwierzę, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 11: 291-301. (English title: Cultural and Ethical Implications of Human-Animal Relation).
 • Dzwonkowska D., (2016), Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny” 2: w druku. (English title: Virtue Ethics toward Environmental Crisis).
 • Dzwonkowska D., (2016), Space for oikos, in: Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 156-172.
 • Dzwonkowska D., (2016), Zagadnienie cnót mniejszych w etyce środowiskowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14/2: 35-53. (English title: Minor Virtues in Environmental Ethics).
 • Dzwonkowska D., (2017), Environmental Ethics in Poland, “Journal of Agricultural and Environmnetal Ethics”, DOI: 10.1007/s10806-017-9659-6.