Enrolment for the program:

Enrolment and registration take place by the electronic system IRK

(„Internetowa Rejestracja Kandydatów” = Online Candidate’s Registration):

>>On-line Candidate’s Registration  2019-05-17 to 2019-07-14<<<

Sustainability Studies – Registration Guide 


Registration fee: 20 EUR or 20 USD
(For candidates from Poland: Kandydaci z Polski powinni opłacić w PLN zgodnie z wysokością opłaty rekrutacyjnej).

for EUR:

 • Payments: my remmitance list EUR
 • Recipient’s name: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Warszawa
 • Recipient’s bank account number: 07109010140000000132730145
 • Fee (in EUR): 20
 • Sender’s name: personal number received during registration in IRK system (e.g. 00700000001)
 • Title of payment: personal number received during registration in IRK system (e.g. 00700000001) + „Application fee 2019”

for USD:  

 • Payments: my remmitance list USD
 • Recipient’s name: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Warszawa
 • Recipient’s bank account number: 83109010140000000132992908
 • Fee (in USD): 20
 • Sender’s name: personal number received during registration in IRK system (e.g. 00700000001)
 • Title of payment: personal number received during registration in IRK system (e.g. 00700000001) + „Application fee 2019”

IMPORTANT

After making a payment for one of the above mentioned foreign exchange
accounts (EUR / USD), please send an email to rekrutacja@uksw.edu.pl
with a confirmation of payment (scan of the transfer confirmation or a
PDF confirming the transfer). In the title of the e-mail you should
write „Fee for the foreign exchange account EUR”, or „Fee for the
foreign exchange account USD”.