Agata Kosieradzka-Federczyk (Ph.D.)

e-mail: a.federczyk@uksw.edu.pl

Ph.D. of legal science. Her scientific interests refer to environmental law, in particular – environmental impact assessment. She has authored and co-authored over 40 peer-reviewed publications. Member of Warsaw Seminar of Administration Axiology. Legal counsel at Ministry of Environment. Experienced in constitutional law – as judge assistant in Constitution Tribunal (5 years).

Specialization:

public law, environmental law, environmental impact assessment

Post held:

Member of the Editorial Board of the “Studia Ecologiae et Bioethicae”

Post fulfilled:

Legal counsel at Ministry of Environment

Master’s Thesis:

“Tutela cautelare in administrative procedure in Italian law” (2003)

 

Doctoral dissertation:

“Integrated Programme of Regional Development – legal instruments for projects selection (administrative studies)” (2003)

 

Membership in Scientific Organizations and Associations:

Member of Foundation Board Warsaw Seminar of Administration Axiology

Grants, projects, expert’s statement, scientific research:

 • Legal status of public documents in selected European countries – Italian Republic example; Fundacja Republikańska; June 2016
 • Conditions of land using in exploitation phase or usage infrastructure and creating conditions in “sectoral permissions” and in decision on noise level; Regional Directorate of Environmental Protection in Katowice; September 2016
 • Scientific research on environmental impact assessment in international relations
 • Administrative procedure characteristic in polish legal order – lectures in Italian language, Erasmus+, Siena University, May 2016

Selected publication:

 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2019, „Ocena oddziaływania na środowisko. Węzłowe zagadnienia prawnomiędzynarodowe”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-61551-28-7, s. 357,
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2019, Public participation in environmental impact assessment in Poland In a view of Aarhus Convention, [w:] Partizipation im Umweltrecht Gegenwart und Zukunft, Eva Schulev-Steindl/Gerhard Schnedl/Barbara Weichsel-Goby (Hg.), Graz, pp. 41-53, ISBN: 978-3-205-20014-3
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2018, Influence Of International Regulations On Spatial Planning Power In Poland – Sea And Mediation, Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018” Italy 10th to 14th of September 2018, Perugia Conference proceedings, pp. 279-284
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2017, Public access to environmental information in the light of the EU and Polish law, [w:] Security and Globalization in the Context of European Integration. Legal Aspects, praca zbiorowa pod red. P. Sobczyka, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, pp. 79-90, ISBN: 978-3-8300-9738-9; ISSN: 1613-09-79.
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2018, Wyzwania administracji publicznej w zakresie prowadzenia polityki klimatycznej, [w:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, praca zbiorowa pod red. W. Federczyka, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, pp. 117-131, ISBN: 978–83-61713–07-4
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2018, Relacje dostępu do informacji o środowisku i ochrony danych osobowych z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego, [w:] Internet Informacja przestrzenna Spatial Information, praca zbiorowa pod red. G. Szpor i K. Czaplickiego, Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 51-60, ISBN: 978-83-815-8157-8
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2016, Decentralizacja zadań z zakresu ochrony przyrody; 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. K. Popik, B. Szmulika i M. Mazuryka, Innovatio Press Wydawnictwo naukowe, Lublin, s. 71-81; ISBN: 978-83-64527-34-0
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2016, Monitoring jako narzędzie korygujące przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Tom V Ochrona środowiska a działalność inwestycyjna Aspekty prawne, praca zbiorowa pod red. Z. Cieślaka i A. Kosieradzkiej-Federczyk, pp. 101-110, ISBN: 978-83-61551-20-1
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2016, Ocena oddziaływania przedsięwzięć w prawie włoskim – wybrane zagadnienia, [w:] Prawo i polityka ochrony środowiska w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. A. Barczak, A. Ogonowska, Szczecin, pp. 147-156, ISBN: 978-83-7972-070-5, ISSN: 0860-2751
 • Agata Kosieradzka-Federczyk, 2016, Sprawiedliwość ekologiczna a stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez oceny oddziaływania na środowisko, [w:] Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, praca zbiorowa pod red. T. Bojar-Fijałkowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 157-166, ISBN: 978-83-7531-272-0