Jacek Meller, Ph.D.

e-mail: j.meller@uksw.edu.pl

 

Doctor of philosophy. Conducts research in the field of bioethics, its philosophical and anthropological basis, and the possibility of bioethics based on the idea of human rights. Member of the Polish Bioethics Society.

 

Specialization:
Bioethics, Philosophical Anthropology, Human Ecology

 

Post fulfilled:
Assistant at Institute of Ecology and Bioethics

 

Master’s Thesis:
“Mathematical Aspect of the World and Cognition in Michał Heller’s Works” (Theology, 1993)

“Mathematical and Empirical Method of Cognition in Michał Heller’s Works” (Philosophy, 1998)

 

Doctoral dissertation:
“The philosophical foundation of the regulations governing the collection of organs from the human corpses” (2002)

 

Membership in Scientific Organizations and Associations:
Polish Bioethics Society

 

Selected publication:

  • Matematyczność świata i poznania w ujęciu Michała Hellera, „Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody”, 16 (2001), s. 321-359 (English title: Mathematical Aspect of the World and Cognition in Michał Heller’s Works).
  • Etyczna problematyka przeszczepiania narządów, „Episteme”, 17 (2001), s. 199-225 (English title: Ethical aspect of human organ transplant).
  • Moralny aspekt wykorzystania zwłok ludzkich, „Studia Gdańskie”, 21(2007), s. 427-440 225 (English title: Ethical aspect of human corpse utilisation).
  • Etyczny aspekt reklamy leków OTC, „Studia Philosophiae Christianae” 44(2008)2, s. 27-49 225 (English title: Ethical aspect of advertising of OTC drugs).
  • Odpowiedzialność – konsekwencja ludzkiej rozumności, w: Swoistość człowieka? – Rozumność, red. G. Bugajak, T. Tomczak, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 141-150 225 (English title: Resposibility – a result of human rationality).
  • Naturalny czy nienaturalny początek życia człowieka, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, cz. 8, red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 191-199 225 (English title: Natural or non-natural beginning of human life).