doc. Mgr. Karel Stibral, PhD.

born 26. 3. 1971, Havlíčkův Brod (east Bohemia)

 • 1985 – 1989  Graphic School Prague (SPŠG)
 • 1990 – 1995  studies of aesthetics and art history, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, Prague (FF UK), title Mgr., half-year clerkship at Institute of Philosophy, Jagellonian University (FF UJ), Cracow, Poland
 • 1995 – 2000 postgraduate doctoral studies at Department of Philosophy and History of Science, Charles University, Prague, title PhD.
 • 1996 – 2003 assistant lecturer at Department of Social Studies, Institute of Chemical Technology (VŠCHT), Prague
 • 1998 – 2008  senior lecturer at Department of Philosophy and History of Science, Charles University, Prague
 • 2013 – 2016 head of Department of Aesthetics and Art History, University of South Bohemia, Budweis
 • since 2005 assistant professor and since 2012 associated professor at Department of Environmental Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno,
 • since 2017   deputy Head of Department of Environmental Studies FSS MU

 

University Activities

 • 2014 – 2017 head of the Field Verification and Evaluation Panel (Sections: philosophy,  anthropology/archeology, politology, pedagogy) for Research, Development and Innovation Council, an advisory body to the Government of the Czech Republic.
 • Since 2016 Member of the Working group for Biology and Ecology by the Accreditation Commission of Czech Republic
 • Since 2016 head of the Subject area board in the field Environmental studies (Masaryk University, Brno); member of board of philosophy (Faculty of Theology, University of South Bohemia, Budweis)
 • Since 2017 member-panelist of the Evaluation Panel for Humanities and Arts 6 (6.4  Arts, history of arts, performing arts, music) for Research, Development and Innovation Council, an advisory body to the Government of the Czech Republic

 

Extrauniversity activities

Member of Czech Society for Aesthetics (Society of Czech Academy of Science) and The European Society for Aesthetics

 

Academical Stays

1995: half-year clerkship at Institute of Philosophy, Jagellonian University (FF UJ), Cracow, Poland 1997: two month post-graduate clerkship at Institute of Philosophy, Jagellonian University (FF UJ), Cracow, Poland;  2005-2010 research at Österreichische Nationalbibliothek, Vienna, Austria, 3 month; 2006-2016 research at National Library, London, GB, 2 month; October 2014-2017: Erasmus lecturer  – UKSW Warsaw, Poland; short-term stays at Institute of Social Ecology, Alpen-Adria University, Vienna, Austria;  Institute of Philosophy, Jagellonian University (FF UJ), Cracow, Poland; Centre for the Study of the Sciences and the Humanities, University of Bergen, Norway; etc.

 

Grant projects

Main investigator:

 • 2001 – 2003  Vzájemné vztahy estetického a vědeckého vnímání přírody (Connections between Aesthetics and Scientific Perception of Nature), No. 340/2001/A-TFP/PrF, GA UK.
 • 2001 – 2004 Estetika přírody v novověkém myšlení a vnímání (Aesthetics of Nature in Modern Thinking and Perception), č. 408/01/D128, GA ČR
 • 2006 – 2008 Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu – historie a současnost (Czech Aesthetics of Nature in the Central European Context), č. 408/06/0950, GA ČR
 • 2009 – 2011 Pojem malebna ve světové a české estetice (The Concept of the Picturesque Worldwide and in Czech Aesthetics), č. 408/09/0447, GA ČR
 • 2014 monograph Krajina – maska přírody (Landscape – a Mask of Nature), GA FF JU

 

Member of a team:

 • 2006 – 2008     Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do Školních vzdělávacích programů, ESF č. CZ.04.1.03/3.1.15.2 (investigator: K. Charvátová, PedF UK in Prague), Ministry of Education, Youth and Sports of the CR (MŠMT), ESF
 • 2006 – 2008     Emanuel Rádl – vědec a filosof, č. 408/06/0950 (investigator: A. Markoš, PřF UK in Prague), GA ČR
 • 2006 – 2010     Ochrana krajinného rázu jako podstatného rysu české kulturní krajiny, 2B06126, program 2B06126 (investigator: J. Löw, Löw, spol. s. r. o., Z. Ulčák, FSS MU in Brno). Projekt Národního programu výzkumu II
 • 2007 – 2009     Uplatňování estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie. 249/2006/B-GEO/PrF (investigator: J. Bláha, PřF UK in Prague), GA UK
 • 2017    Introducing Post-Normal Science in Czech Republic (INTPOST), MŠMT, Czech-Norwegian Research Programme (CZ09) (investigators: B. Binka, FSS MU; M. Kaiser, Univ. Bergen, Norway).

 

Selected bibliography:

Monographs

 • STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-008-7, 208 pp.
 • STIBRAL, Karel. Darwin a estetika. Ke kontextu estetických názorů Ch. Darwina. Červený Kostelec: P. Mervart. 2006, ISBN 80-86818-17-9, 176 pp.
 • STIBRAL, Karel – BINKA, Bohuslav – JOHANISOVÁ, Naděžda. John Ruskin a příroda. Brno-Praha: Masarykova univerzita, Dokořán, 2011. ISBN 978-80-210-5598-8, 200 pp.
 • STIBRAL, Karel – DADEJÍK, Ondřej – ZUSKA, Vlastimil. Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Praha: Dokořán, 2009. ISBN 978-80-7363-247-2, 320 pp.
 • STIBRAL, Karel. O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita 2011. ISBN 978-80-7363-464-3, 248 pp.
 • BAKOŠOVÁ, Barbora, PAŘÍZKOVÁ, Kateřina, STIBRAL, Karel. Kapitoly z environmentální estetiky. Současná kulturní dimenze krajiny a přírody. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, ISBN 978-80-210-7812-3, 184 pp.

 

Articles and chapters

 • STIBRAL, Karel. George Gessert, Green Light: Toward an Art of Evolution. Estetika. The Central European Journal of Aesthetics, 2011, 4, 1, pp. 127-135.
 • STIBRAL, Karel. Bio art. Živé organismy a biologie v umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2011, 5, 1, pp. 20-41.
 • STIBRAL, Karel. Darwin and Prague Aesthetics: Towards the Acceptance of Darwinism in Central Europe. Estetika. The Central European Journal of Aesthetics, 2013, 6, 1, pp. 81-100.
 • STIBRAL, Karel. Traditions in the Czech Aesthetics of Nature: Between Biology and Philosophy. In: CHUDOBA, Ewa – WILKOSZEWSKA, Krystyna (eds.). Naturalizing Aesthetics. Krakow: Libron, 2015, pp. 103-113.
 • FAKTOROVÁ, Veronika – STIBRAL, Karel. Počátky estetického oceňování a uměleckého zobrazení industriální krajiny. In MALURA, Jan – TOMÁŠEK, Martin (eds.): Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, Ostrava: FF Ostravské univerzity v Ostravě, 2016, pp. 41–67.